≡ Menu

Display bank Key | SAP Menu Path | Bank Key in SAP FI

SAP Menu Path :-

SAP Menu –> Accounting –> Financial Accounting –> Accounts Receivable –> Master Records –> Bank –> Display ( Display bank Key )

 Display bank Key

Display bank Key

 

                                                        “Display bank Key” Transaction Code :- FI03