≡ Menu

Edit GL Account Company Code data | SAP Menu Path

Menu Path :-

SAP Menu –> Accounting –> Financial Accounting –> General Ledger –> Master records –> Gl Accounts –> Individual Processing –> Edit GL Account Company Code data

Menu Path - Edit GL Account Company Code data

Menu Path – Edit GL Account Company Code data

Edit GL Account Company Code data T Code :- FSS0