≡ Menu

Enter GL Account Document SAP Menu Path | General Ledger

Menu Path :-

SAP Menu –> Accounting –> Financial Accounting –> General Ledger –> Document Entry –> Enter GL Account Document

Menu Path - Enter GL Account Document

Menu Path – Enter GL Account Document

Transaction Code for Enter GL Account Document :- FB50